نوشته‌ها

kids

چرا دستگاه تصفیه خانگی ؟

افزایش جمعیت ورشد آلودگی های صنعتی باعث کاهش کیفیت آب حتی درشهرهایی که در قدیم آب گوارا داشتهاند شده است ، ازدیاد املاح ومواد زائد موجود در آب باعث افزایش بیماریهای کلیوی ، سرطان وحتی ناراحتی عصبی شده و نفوذ آلودگیها به منابع آب نیز میتواند باعث ا…
chome

راهنمای انتخاب

راهنمای انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی در یک ساختمان مسکونی آب برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که غالبا تصفیه آب به چهار بخش زیر تقسیم می شوند: ۱) شرب ۲) استحمام ۳) شستشو ۴) سرمایش و گرمایش برای تصفیه آب خانگی از ر…