نوشته‌ها

memberan-doc

روش اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب با روش اسمز معکوس  دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس می تواند به طور قابل ملاحظه ای بسیاری از مواد معلق و حل شده در آب را حذف کند توضیحات کلی هنگامی که آب با فشار از میان غشاهایی که دارای منافذ میکروسکوپی هستند جریان می یابد، …