نوشته‌ها

blocked_pipe

سختی آب

سختی (Hardness) یکی از معروفترین انواع آلاینده‌هایی که در مورد آب شنیده شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد، "سختی” آب است. تعریف دقیق سختی آب، مجموع کاتیون‌های مثبت املاح محلول موجود در آب می‌باشد. اما با توجه به اینکه بیشترین سهم…
tds

سرب

سرب (Lead) سرب ماده‌ای است که بسیار تمایل دارد تا با مواد مختلف ترکیب شود. اگر سرب در زمین منتشر گردد، پیش از اینکه وارد آب شود، تمایل دارد تا با خاک ترکیب شود. به همین دلیل است که میزان سرب در آبهای سطحی و طبیعی کم بوده و مقدار آن حتی…
nitrate

نیترات

نیترات (Nitrate) اکثر ترکیبات نیتروژن در آبهای طبیعی تمایل دارند تا به نیترات (NO3-) تبدیل شوند. اصلی‌ترین منابع ورود نیترات به آب شامل فاضلاب انسانی و فضولات دامی مخصوصاً از طریق دامداری‌ها است. اصلی‌ترین ترکیبات نیتروژن آلوده کننده…